Forløb 1

lær dine elever at forstå ressourcekredsløbet

Support

Affaldets ressourcer

Lær at se værdien i dit affald!

I dette forløb skal eleverne arbejde med at se værdien i deres affald.

 

• De får indblik i, hvordan man tidligere har brugt ressourcerne, og hvordan man gør i andre lande.
• De bliver opmærksomme på, hvad de selv smider ud og undersøger, hvor meget der kan genbruges og genanvendes.
• De skal få indblik i, at affald er ressourcer, som kan anvendes igen.
• Igennem film og praktiske aktiviteter lærer de om affaldets ressourcer.

 

Igennem forløbet kommer I til at arbejde med begreber som genbrug og genanvendelse, og I lærer at se den værdi, der kan findes i affald, og hvad det vil sige, at der er ressourcer i vores affald

Læs mere

Det moderne samfund kæmper med at skaffe sig af med stadigt stigende mængder affald. Det er især affaldets komplekse sammensætning, der giver udfordringer. I dag består vores affald af mange forskellige materialer såsom metal, plastik, glas, kemikalier etc. Det betyder, at vi er nødt til at sortere affaldet grundigt for at kunne genanvende ressourcerne. Når vi brænder vores affald i stedet for at genanvende ressourcerne, mister vi mange værdifulde ressourcer, som kunne have været brugt igen.

 

I 2011 smed hver dansker ca. 450 kg affald ud. Det svarer til mere end 1 kilo affald om dagen.

Det ville altså give bedre mening at genbruge og genanvende affaldet. Derfor bliver der stillet større og større krav til sortering af affald fra husstande og virksomheder, så de enkelte materialer kan blive sendt til genanvendelse.

 

En af udfordringerne er, at vi skal lære at se ressourcerne og værdien i vores affald. Tidligere tænkte man i langt højere grad over, hvad man smed ud. I arkæologiske undersøgelser af en losseplads fra 1700-tallet nær Amalienborg i København fandt man stort set intet metal, papir og træ, fordi det var blevet genanvendt. Og det tøj, man fandt, vidnede om en stor grad af genbrug og reparation.

 

Vores forfædre var altså gode til at se værdien i eget og andres affald. Måske især fordi de var nødt til det på grund af fattigdom, der tvang dem til at se ressourcerne i deres affald. Og man kan faktisk stadig opleve den samme ressourcebevidsthed om affald andre steder i verden, for eksempel i Kairo, hvor minoriteten kopterne sørger for, at op til 80 % af byens affald bliver genanvendt.

 

I Danmark er vi igen begyndt at tænke på værdien i vores affald. Den danske regering arbejder nu mod et ’Danmark uden affald’. Det betyder, at vi skal bevæge os væk fra et ’forbrug og forbrænd’- Danmark over mod et samfund, hvor materialerne bruges igen og igen.

 

Det er regeringens målsætning, at vi skal genanvende over 50 % af vores husholdningsaffald i år 2022.

 • Tid: 1 - 2 Lektioner

Aktivitet 1

Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

I grupper skal eleverne arbejde med og tale om, hvilke ting der er affald og komme nærmere en forståelse af, at affald kan bruges igen og derfor er en ressource. Eleverne skal se film om, hvordan affald kan genanvendes, og de skal undersøge, hvordan man opfattede affald før og nu i Danmark samt i andre lande.

Nødvendige materialer
 • Forskellige typer affald til en indledende snak om affald og ressourcer.

 • Film: Affaldsbyen i Kairo

 • Film: Kend dit skrald – Metal

 • Film: Kend dit skrald – Aluminium

 • Film: Kend dit skrald – plastik

 • Film: Affaldsfri skole

 • Film: Repair Cafe Vesterbro

 • Tid: 2 Lektioner

Aktivitet 2

Hvad er der i din families skraldespand?

Eleverne bliver opmærksomme på, hvad de smider i skraldespanden derhjemme i løbet af en uge. De skal registrere, fotografere og udregne, hvad der smides ud i hvilke mængder hjemme hos dem selv. De skal også overveje, hvor meget af deres affald, der kan genanvendes og regne ud, om det er realistisk at genanvende 50 % af affaldet.

Nødvendige materialer
 • Illustrationerne ’brug-og-smid-væk samfundet’ og ’cirkulær brug af vores affald’.

 • Film: Kend dit skrald – Metal

 • Film: Kend dit skrald – Aluminium

 • Film: Kend dit skrald – Papir

 • Film: Kend dit skrald – Elektronik

 • Film: Kend dit skrald – Farligt affald

 • Film: Kend dit skrald – Plastik

 • Film: Kend dit skrald – Madaffald

 • Film: Kend dit skrald – Glas

 • Film: Kend dit skrald – Genbrugsstationen

 • Tid: 1 Lektioner

Aktivitet 3

Affaldets ressourcer på en øde ø

Eleverne skal overveje, hvad der kan have værdi i deres affald, når de befinder sig i en anden situation end deres hverdag. For eksempel, hvis de skal klare sig på en øde ø.

Nødvendige materialer
 • Film: A liter of light

Aktivitet 4

Dig og dit skrald

”Dig og dit skrald” er bygget op omkring den såkaldte ”nudge” teori, som tager udgangspunkt i studier af adfærd og adfærdsforandring. Formålet er at abstraktionsniveauet, idet undersøgelserne tager udgangspunkt i elevernes adfærd på skolen. Studier viser, at læring, der ligger tæt op ad den adfærd, man forsøger at ændre, har større effekt end der, hvor eleven selv skal omsætte den abstrakte viden til sin egen hverdag.

Nødvendige materialer
 • Film: Affaldsfri skole

Aktivitet 5

Alle de andre

”Alle de andre” er bygget op omkring den såkaldte ”nudge” teori, som tager udgangspunkt i studier af adfærd og adfærdsforandring. Formålet er at sænke abstraktionsniveauet, idet undersøgelserne tager udgangspunkt i elevernes adfærd på skolen. Studier viser, at læring, der ligger tæt op ad den adfærd, man forsøger at ændre, har større effekt end der, hvor eleven selv skal omsætte den abstrakte viden til sin egen hverdag.

Nødvendige materialer
 • Film: Affaldsfri skole

LÆRER PORTAL