Forløb 8

lær dine elever at forstå ressourcekredsløbet

Support

Legetøj til genbrug

Kan en bamse få nyt liv?

Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden.

 

De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet sælger sit brugte legetøj på et loppemarked, giver det væk eller laver et legetøjsbibliotek på skolen.

 

I undervisningsforløbet gennemfører I et projekt, hvor I forlænger legetøjets brugstid og sparer ressourcer. I kan også lave et projekt, hvor I sparer ressourcer ved at undlade at købe nyt legetøj og i stedet lege videre med hinandens brugte legetøj.

Læs mere

I den rige del af verden er vores forbrug i høj grad præget af et ’brug-og-smid væk’-samfund. Et forbrug, der ikke er bæredygtigt for vores fremtid. De produkter vi køber, belaster miljøet, da der er brugt ressourcer til at fremstille dem, både råstoffer, forarbejdede materialer og energi. Og selvom vi i Danmark er gode til at indsamle og behandle affald, så belaster det alligevel miljøet.

 

Ifølge affaldshierakiet er forebyggelse af affald det første, vi bør bestræbe os på, fordi det bedste for miljøet er, hvis affald slet ikke opstår. Direkte genbrug kan bidrage til at forlænge produkters levetid, så man både fortrænger brugen af nye ressourcer og undgår dannelse af unødvendigt affald. Genanvendelse handler om at genanvende ressourcerne i affaldet, fx smelte metal om og anvende det til nye produkter. Kan man ikke nogen af ovennævnte ting, så kan man brænde affaldet og på den måde udnytte dets indhold af energi i form af elektricitet eller fjernvarme.

 

Affaldshierarkiet

Den omvendte pyramide her illustrerer, hvordan det er bedst at tage sig af det mulige affald, altså først og fremmest at forebygge, at der bliver dannet affald. Jo længere ned mod spidsen, jo mindre affald bør der være at tage sig af.

 

Skærmbillede 2014-07-28 kl. 15.15.11

 

Børn bliver hurtigt trætte af deres legetøj, og nyhedsværdien forsvinder. Derfor kan man diskutere, om man spilder en masse ressourcer, når legetøjet ofte skiftes ud, eller når det bare bliver gemt væk uden at blive brugt. Børn har, inden de er fyldt 7 år, i gennemsnit haft mere end 1.000 stykker legetøj.

 

Det er ikke ligegyldigt for miljøet, hvad man vælger at gøre med det brugte legetøj. Miljøpåvirkningen afhænger blandt andet af, hvilke materialer legetøjet er lavet af; er det fremstillet bæredygtigt, kan ressourcerne let genanvendes etc., men det afhænger også af, hvor lang levetiden er for legetøjet. Man kan godt sige, at jo længere tid, vi bruger vores ting, før de bliver til affald, jo bedre er det for miljøet.

 

Affald koster generelt samfundet penge og kan belaste miljøet, hvis det ikke behandles korrekt. Ikke bare det affald, vi ser, men også det skjulte ressourceforbrug (se forløb 2 om den økologiske rygsæk).

 

Interessante tal:

 

 –       260 g legetøj af metal ender hvert år i en gennemsnitlig husstands dagrenovation (skraldespand).

 

–       156 g legetøj af plastik ender hvert år i en gennemsnitlig husstands dagrenovation (skraldespand).

 

 • Tid: 1 - 3 Lektioner

Aktivitet 1

Undersøg dit legetøj

Denne aktivitet handler om at undersøge legetøj: Hvilke materialer, det er lavet af, hvor legetøjet kommer fra, og hvad eleverne vil gøre med det, når de er færdige med at bruge det.

Nødvendige materialer
 • Eleverne medbringer hver tre stykker legetøj, som de ikke bruger længere. Hvis eleverne er for gamle til ’legetøj’, så kan de tage tre andre ting med hjemme fra kælderen eller loftet, som de ikke bruger længere og har tænkt sig at smide ud.

 • Ressourcekredsløb for en bamse.

 • Film: Kend dit skrald – Plastik

 • Film: Kend dit skrald – Metal

 • Film: Kend dit skrald – Elektronik

 • Film: Kend dit skrald – Papir

 • Film: Kend dit skrald – Farligt affald

 • Tid: 2 - 3 Lektioner

Aktivitet 2

Lav et legetøjsbibliotek på skolen

Denne aktivitet giver jeres klasse mulighed for at gøre en god indsats. Aktiviteten vil introducere eleverne til tankegangen om at dele i stedet for at eje ting, samt give eleverne praktisk erfaring med dette.

Nødvendige materialer
 • Legetøj til udlån.

 • Hjemmelavede lånerkort.

 • Ark eller et andet system til at notere, hvem der har lånt hvad.

 • Film: Legetøjsbiblioteket

 • Tid: 2 - 3 Lektioner

Aktivitet 3

Lav et loppemarked eller en byttedag på skolen

Denne aktivitet rummer ligeledes mulighed for at gøre en indsats i praksis. Eleverne bliver introduceret til genbrugsmarkedet og værdien i at genbruge ting. Både miljømæssigt, samfundsmæssigt og økonomisk er der fordele ved genbrug.

Nødvendige materialer
LÆRER PORTAL