Forløb 9

Madsnild - mindre madspild

Support

Mad og madspild

Madsnild - mindre madspild

Hvert år smider du omkring 50 kg mad i skraldespanden.
– ”Det gør jeg da ikke”, vil du måske sige.

Men statistik fra 2011-12 over madspild viser, at hver dansker smider mellem 42 og 59 kg mad, som kunne være spist, i skraldespanden. De, som bor i lejlighed smider mere mad ud, end de som bor i parcelhuse.

Hvis vi bruger al den mad, vi køber og laver, kan vi mindske madspildet. Det vil bl.a. få positiv betydning for:

 • Økonomi
 • Miljø og klima
 • Fordeling af verdens fødevare-ressourcer
Læs mere

Madspild er dyrt – også hjemme hos dig. Beregninger viser, at en typisk dansk familie smider mad ud for mere end 3.000 kr. om året. Når vi smider mad ud, kasserer vi fødevarer, der er blevet produceret til menneskeføde samtidig med, at mennesker i store dele af verden mangler mad. Vi ved, at opdræt og produktion af fødevarer belaster klima og miljø. Vi spilder altså brugbare ressourcer både i industrien og i hjemmene.

Madspild sker alle steder, hvor der arbejdes med fødevarer. I detailhandlen (supermarkedet, slagteren, bageren osv.) i fødevareindustrien, i landbruget, i institutioner og på restauranter. Men madspildet er størst i private hjem.

Når du arbejder med aktiviteterne i Mad og Madspild, lærer du om, hvordan du som forbruger kan være med til at mindske madspild. Du vil blive bevidst om, hvordan du køber ind og lærer, hvordan du opbevarer fødevarer rigtigt. Du vil også finde ud af, at fødevarer kan bruges i mange retter og du får idéer til, hvordan du kan bruge madrester.

Målet er, at du får viden om madspild og bliver dygtig til at håndtere fødevarer, så du også kan være med til at sikre, at der bliver mindre madspild. Du bliver madsnild, og madspildet bliver mindre.

Aktivitet 1

Madspild

Målet med denne aktivitet er at:

 • Du kan forklare, hvad madspild og øvrigt madaffald er.
 • Du kan give eksempler på madspild og øvrigt madaffald.
 • Du kan sortere madaffald i madspild og øvrigt madaffald, når du laver mad.

Du skal bruge (Klik her)

Aktivitet 2

Køb friske fødevarer

Målet med denne aktivitet er at:

 • Du kan forklare, hvad mærkningerne ”sidste anvendelsesdato og ”mindst holdbar til” /”bedst før” betyder.
 • Du kan vurdere en tilbudsvares kvalitet og pris i lyset af madspild.

Aktivitet 3

Køb ind med plan

Målet med denne aktivitet er at:

 • Du kan forklare, hvad en madplan kan gøre, når målet er at stoppe madspild.
 • Du kan udarbejde en indkøbsliste ud fra en madplan.
 • Du kan lave mad efter en opskrift fra madplanen.

Du skal bruge (Klik her)

Aktivitet 4

Opbevar fødevarer korrekt

Målet med denne aktivitet er at:

 • Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares.
 • Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser.

Aktivitet 5

Brug det hele

Målet med denne aktivitet er at:

 • Du kan fortælle og forklare, hvordan du undgår at smide middagsrester, grøntsager og brød ud.
 • Du kan tilberede og anvende middagsrester, grøntsager og brød på forskellige måder.

Du skal bruge (Klik her)

Aktivitet 6

Gem fødevarer i længere tid

Målet med denne aktivitet er at:

 • Du undersøger, hvordan forskellige fødevarer kan gemmes i længere tid.
 • Du får erfaringer med forskellige konserveringsformer og gemmemetoder for madvarer.

Du skal bruge (Klik her)