Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi?

Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi?

Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald kan bruges igen, hvis vi sender tingene de rigtige steder hen.

Selvom vi måske synes, at den gamle mobiltelefon, plastiklåget og leverpostejsbakken er ubrugelige, når vi skal smide dem ud, så indeholder de materialer, som kan bruges til nye ting. Det er på den måde, at affaldet har værdi og er en ressource, vi skal udnytte.

Lær om affaldets ressourcer i undervisningsforløb 1.