Forløb 1

lær dine elever at forstå ressourcekredsløbet

Support

Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald kan bruges igen, hvis vi sender tingene de rigtige steder hen.

Læs mere

Selvom vi måske synes, at den gamle mobiltelefon, plastiklåget og leverpostejsbakken er ubrugelige, når vi skal smide dem ud, så indeholder de materialer, som kan bruges til nye ting. Det er på den måde, at affaldet har værdi og er en ressource, vi skal udnytte.

 

I din klasse skal I sammen og hver for sig undersøge, hvordan affald kan være en ressource og have værdi. I skal se film, undersøge jeres families affald og ud på en øde ø, hvor I skal overleve kun ved hjælp af affald.

Aktivitet 1

Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

Kan affald bruges til noget, eller skal det bare ud?

 

Hvad betyder det, at affald er en ressource, og hvad gør de med deres affald andre steder i verden?

 

Undersøg, hvad I kan gøre med jeres affald, og om det kan blive til nye ting.

 

Du skal bruge (Klik her)

Aktivitet 2

Hvad er der i din families skraldespand?

I fem dage skal I veje jeres families affald, tage billeder af det og skrive ned, hvad det er lavet af. I skal også overveje, om det kan genanvendes og fremlægge jeres resultater i klassen.

Du skal bruge (Klik her)
 • Illustrationerne ’brug-og-smid-væk samfundet’ og ’cirkulær brug af vores affald’.

 • Film: Kend dit skrald – Metal

 • Film: Kend dit skrald – Aluminium

 • Film: Kend dit skrald – Papir

 • Film: Kend dit skrald – Elektronik

 • Film: Kend dit skrald – Farligt affald

 • Film: Kend dit skrald – Plastik

 • Film: Kend dit skrald – Madaffald

 • Film: Kend dit skrald – Glas

 • Film: Kend dit skrald – Genbrugsstationen

Aktivitet 3

Affald med på en øde ø

Hvis du skulle overleve to dage på en øde ø og kun måtte tage affald med, hvad ville du så tage med og hvorfor?

Du skal bruge (Klik her)
 • Film: A liter of light

Aktivitet 4

Dig og dit skrald

Det lokale ressourcekredsløb har tre elementer:

1. Skraldespandene på skolen – hvor I smider jeres affald ud og måske sorterer det.

2. Skolens affaldsskur – hvor affaldet fra skraldespandene ender, inden det køres videre.

3. Affaldets lokale endestation – som kan være forbrændingsanlægget, genbrugsstationen eller noget helt tredje.

I skal nu følge det lokale ressourcekredsløb. Undersøg, hvad der sker med jeres affald fra skolens skraldespande til de steder, hvor affaldet bliver behandlet og måske brugt igen.

Du skal bruge (Klik her)
 • Kamera og printer.

 • Saks.

 • Skabelon fra elevark.

 • Film: Affaldsfri skole

Aktivitet 5

Alle de andre

Undersøg dine skolekammeraters holdning til affald, miljø og genanvendelse.

Du skal bruge (Klik her)